Trong cuộc tranh luận của Ngài với nhóm Biệt Phái, Đức Giê-su trả lời một vấn đề nan giải giữa nghĩa vụ của người công dân trần thế và nghĩa vụ của người công dân Nước Trời khi công bố rằng “Của Xê-da trả về Xê-da, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa”.

Xem tiếp »

Thánh Phao-lô khích lệ các tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca và ca ngợi đức tin kiên vững của họ: dù chỉ đón nhận Tin Mừng trong một thời gian ngắn, họ đã phải chịu trăm chiều gian nan thử thách.

Xem tiếp »

Bản văn có thể chia thành ba phần: 1) Câu chuyển tiếp: Người Pharisêu quy tụ lại (22,34); 2) Câu hỏi về điều răn trọng nhất: mục tiêu và nội dung (22,35-36); 3) Câu trả lời của Đức Giêsu (22,37-40).

Xem tiếp »


Phương pháp LECTIO DIVINA đọc và sống Lời Chúa

Phương pháp nầy có năm chặng (bước, bậc thang) :  I/ Lectio : đọc; 2/ Meditatio : suy niệm; 3/ Oratio : cầu nguyện; 4/ Contemplatio : chiêm ngưỡng; 5/ Actio : hành động

Suy niệm Chúa nhật XXX thường niên A: Mến Chúa thể hiện qua đức yêu người

Câu hỏi của người thông luật trong nhóm Pha-ri-sêu nêu ra với Đức Giê-su để thử Người vốn là một trong những vấn đề mà các Rá-bi Do Thái luôn bất đồng ý kiến và không ngừng tranh cãi nhau: “Trong sách Luật Mô-sê thì điều răn nào là điều răn lớn nhất ?”

Hồ tắm theo nghi thức có từ 2.000 năm được khai quật tại Israel

Khám phá ra một hồ tắm theo nghi thức có từ 2.000 năm hỗ trợ cho các nguồn lịch sử cho thấy sự hiện diện của một nơi định cư của người Do Thái thời Đền Thờ thứ hai tại vùng của khám phá.

Truyện tranh Kinh Thánh

Kính gửi quý độc giả thông tin sau đây của Chương trình Chuyên đề Giáo Dục.