Kinh nghiệm đức tin của mỗi người phải được đối chiếu với kinh nghiệm đức tin của cộng đoàn.

Xem tiếp »

Với cuộc Phục Sinh của Đức Giê-su Kitô, một thời đại mới bắt đầu.

Xem tiếp »

Kính gửi quý độc giả các bài suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Phục Sinh, năm A.

Xem tiếp »

Các tông đồ bắt đầu đón nhận Sự Sống mới.

Xem tiếp »

Tin vào Đấng Phục Sinh là thắp lên ánh sáng mới, là đón nhận tình yêu mới cho mùa xuân tâm hồn.

Xem tiếp »

Rao giảng đức tin bằng việc làm đi đôi với lời nói.

Xem tiếp »

Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, tình thương của Chúa mạnh hơn sự chết và tội lỗi.

Xem tiếp »

Chúa Giêsu phục sinh hôm nay đang hiện diện cách huyền nhiệm nơi cuộc đời này.

Xem tiếp »
Kính chúc Đức Tổng Giám Mục Chủ tịch HĐGMVN,
                  Đức Cha Chủ tịch Ủy Ban Kinh Thánh,
                  quý Đức Cha,
                  quý cha và nam nữ tu sĩ,
                  quý cộng tác viên,
                  và toàn thể quý độc giả
  một Mùa Phục Sinh chan hòa niềm vui và sức sống của Chúa Kitô.

                  Ban Biên Tập kinhthanhvn

Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô về việc Tìm Chúa Phục Sinh

Dưới đây là bản dịch bài Giáo Lý ĐTC Phanxicô ban hành ngày 23 tháng 4 năm 2014 trong buổi Triều Yết Chung được tổ chức tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Hôm nay ĐTC nói về việc làm thế nào để tìm thấy Chúa Phục Sinh trong đời mình.

Hồ tắm theo nghi thức có từ 2.000 năm được khai quật tại Israel

Khám phá ra một hồ tắm theo nghi thức có từ 2.000 năm hỗ trợ cho các nguồn lịch sử cho thấy sự hiện diện của một nơi định cư của người Do Thái thời Đền Thờ thứ hai tại vùng của khám phá.