Tin Mừng thuật lại dụ ngôn tiệc cưới của hoàng tử được Đức Vua thiết đãi cho các vị quan khách thân hữu của mình. Tuy nhiên các vị quan khách lại từ chối, vì thế lời mời được gởi đến tất cả mọi người....

Xem tiếp »

Bản văn có thể chia thành bốn phần: 1) Mở (22,1); 2) Dụ ngôn Tiệc cưới thất bại (22,2-7); 3) Dụ ngôn Tiệc cưới thành công (22,8-13): a) Mời mọi người (cc. 8-10), b) Vấn đề áo cưới (cc. 11-13); 4) Kết luận: Lời bình của Đức Giêsu (22,14).

Xem tiếp »

Trong cuộc tranh luận của Ngài với nhóm Biệt Phái, Đức Giê-su trả lời một vấn đề nan giải giữa nghĩa vụ của người công dân trần thế và nghĩa vụ của người công dân Nước Trời khi công bố rằng “Của Xê-da trả về Xê-da, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa”.

Xem tiếp »


Suy niệm và chú giải Lời Chúa, Chúa nhật XXIX thường niên - Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Trong cuộc tranh luận của Ngài với nhóm Biệt Phái, Đức Giê-su trả lời một vấn đề nan giải giữa nghĩa vụ của người công dân trần thế và nghĩa vụ của người công dân Nước Trời khi công bố rằng “Của Xê-da trả về Xê-da, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa”.

Suy niệm Chúa nhật XXIX thường niên A

Một số người Pha-ri-sêu liên kết với nhóm Hê-rô-đê tìm cách gài bẫy Đức Giê-su, để có cớ tố cáo chống lại Người, nhưng cuối cùng Người không bị mắc bẫy của họ

Hồ tắm theo nghi thức có từ 2.000 năm được khai quật tại Israel

Khám phá ra một hồ tắm theo nghi thức có từ 2.000 năm hỗ trợ cho các nguồn lịch sử cho thấy sự hiện diện của một nơi định cư của người Do Thái thời Đền Thờ thứ hai tại vùng của khám phá.

Truyện tranh Kinh Thánh

Kính gửi quý độc giả thông tin sau đây của Chương trình Chuyên đề Giáo Dục.