Thứ Năm sau Chúa nhật XXVIII Thường Niên (năm chẵn)

Ep 1,1-10; Tv 97; Lc 11,47-54

Bài đọc 1 : Ep 1,1-10

 

 

1 Tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được làm Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, kính gửi dân thánh tại Ê-phê-xô, là những người tin vào Đức Ki-tô Giê-su. 2 Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an.

3          Chúc tụng Thiên Chúa

            là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

            Trong Đức Ki-tô,

            từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc

            cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.

4          Trong Đức Ki-tô,

            Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,

            để trước thánh nhan Người,

            ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,

            nhờ tình thương của Người.

5          Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,

            Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử

            nhờ Đức Giê-su Ki-tô,

6          để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời,

            ân sủng Người ban tặng cho ta

            trong Thánh Tử yêu dấu.

7          Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra

            chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi

            theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.

8          Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta

            cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.

9          Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu :

            thiên ý này là kế hoạch yêu thương

            Người đã định từ trước trong Đức Ki-tô.

10        Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn

            là quy tụ muôn loài trong trời đất

            dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô.

            Cũng trong Đức Ki-tô,

 

 

 

Đáp ca : Tv 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6 (Đ. c. 2a)

 

Đáp :    Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ.

 

1          Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,

            vì Người đã thực hiện bao kỳ công.

            Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh,

            nhờ cánh tay chí thánh của Người.                                          Đ.

 

2          Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ,

            mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân ;

3ab      Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa

dành cho nhà Ít-ra-en.                                                             Đ.

 

3cd      Toàn cõi đất này đã xem thấy

            ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

4          Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,

            mừng vui lên, reo hò đàn hát.                                                  Đ.

 

5          Đàn lên mừng Chúa khúc hạc cầm dìu dặt,

            nương khúc hạc cầm réo rắt giọng ca.

6          Kèn thổi vang xen tiếng tù và,

            tung hô mừng Chúa, vị Quân Vương !                                     Đ.

 

 

 

Tung hô Tin Mừng                            Ga 14,6

 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Ha-lê-lui-a.

 

 

 

Tin Mừng : Lc 11,47-54

 

47 Khi ấy, Chúa Giê-su nói với mấy nhà thông luật rằng : "Khốn cho các người ! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy ! 48 Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng.

49 "Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán : "Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Đồ đến với chúng : chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. 50 Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, 51 từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Phải, tôi nói cho các người biết : thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.

52 "Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật ! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết : các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản."

53 Khi Đức Giê-su ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện, 54 gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng.