Các bài suy niệm Tin Mừng thứ Năm Tuần Thánh (các Lm dòng Đa Minh)

Kính gửi quý độc giả các bài suy niệm Tin Mừng thứ Năm Tuần Thánh.

Xin bấm vào các đường địa chỉ sau để tải "Các bài suy niệm Tin Mừng thứ Năm Tuần Thánh (2011) của các linh mục dòng Đa Minh" về :
1/Tài liệu Pdf.
2/Tài liệu Doc.