Các bài suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay - năm B (2012)

Kính gửi đến quý độc giả các bài suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 1 Mùa Chay - năm B.

Xin bấm vào các đường địa chỉ sau để tải "Các bài suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 1 Mùa Chay - năm B (2012)" về :
1/Tài liệu Pdf.
2/Tài liệu Doc.