Các bài suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay (các Lm dòng Đa Minh)

Kính gửi quý độc giả các bài suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay của các Lm Dòng Đa Minh.

Xin bấm vào các đường địa chỉ sau để tải "Các bài suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật thứ năm Mùa Chay - năm B của các linh mục dòng Đa Minh" về :
1/Tài liệu Pdf.
2/Tài liệu Doc