Một Vị Thiên Chúa Ngỏ Lời (chương 8)

Chương 8 của tác phẩm Một Vị Thiên Chúa Ngỏ Lời.

Xin bấm vào các đường địa chỉ sau để tải bài "Một Vị Thiên Chúa Ngỏ Lời (chương 8)" về :
1/Tài liệu Pdf.
2/Tài liệu Doc.